1983 - 1984

  guitar – Pawe³ Mıka

bass - Marek Tuliszkiewicz

 drum - Grzegorz Szrama

 vocal - Piotr Lubka